PGB

Er zijn ook mogelijkheden voor logeren en begeleiding via het PersoonsGebonden Budget(PGB). Informeer bij ons naar mogelijkheden en tarieven. Wij maken gebruik van het PGB formulier van een zorginstelling. In de tabel hieronder staan gegevens die nodig zijn om het formulier in te vullen:

Naam zorginstelling De Vosakker v.o.f.
Vertegenwoordiger zorginstelling Inge Schouten
Functie vertegenwoordiger mede-eigenaar
Straat en huisnummer Slenerweg 66
Postcode en woonplaats 7848 AJ Schoonoord
BTW nummer 81.59.59.710
Rekeningnummer NL21.RABO.012.29.67.062
Op naam van de Vosakker v.o.f. te Schoonoord
Telefoon 06 - 20 04 09 96