Inschrijven voor opvang, begeleiding of logeren: neem contact op met Inge of Arie.

Informatie

PersoonsGebonden Budget (PGB)

Heb je voor een activiteit die wij aanbieden recht op een bijdrage via het PGB, dan kun je de daarvoor benodigde gegevens hieronder vinden.